Kokybė

Maisto ir pašarų kokybės ir saugos politika:

 • Siekti klientų poreikių ir lūkesčių tenkinimo, užtikrinant stabilią ir aukštą produktų ir teikiamų paslaugų kokybę
 • Užtikrinant gaminamų produktų kokybę ir saugą, dirbti pagal Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos teisės aktų ir kitų norminių dokumentų reikalavimus
 • Garantuoti maisto ir pašarų saugą tiekimo grandinėje nuo žaliavos priėmimo iki galutinio produkto pateikimo vartotojui
 • Nuolat tobulinti gamybos technologijas, gaminamus produktus bei teikiamas paslaugas
 • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, tobulinant jų žinias ir įgūdžius, skatinti juos siekti kuo aukštesnių darbo rezultatų
 • Užtikrinti kiekvieno darbuotojo asmeninę atsakomybę už produktų kokybę ir savo darbą pagal pareigas ir kompetenciją
 • Atvirai bendrauti su klientais, tiekėjais, verslo partneriais ir visuomene, vystyti partnerystę su vietinėmis bendruomenėmis, mokslo įstaigomis
 • Dirbti tik su patikimais tiekėjais, kurie užtikrina aukštą tiekiamų medžiagų ir paslaugų kokybę, palaiko darnius tarpusavio santykius, atitinkančius bendrovės politiką, keliamus tikslus ir teisinius reikalavimus
 • Nuolat peržiūrėti kokybės ir saugos politiką, kad ji visada išliktų efektyvi ir nepriekaištinga

  Įmonės Ariogalos grūdai, UAB vadovybė įsipareigoja vykdyti šią maisto saugos ir kokybės politiką, skirti reikiamus išteklius, būtinus maisto saugos ir kokybės politikos ir jos pagrindu nustatytiems tikslams įgyvendinti, ir skatina visus įmonės darbuotojus sutelkti pastangas siekiant bendrų tikslų

Sertifikatai

2024 m. vasario mėn.  UAB „Ariogalos grūdai“ pratęstas HALAL sertifikatas, kuris patvirtina, kad sertifikato priede nurodyti produktai yra gaminami atsižvelgiant į WHT.G:2022 standartą: